(+421) 944000417

(+421) 948098418

mirec@mirectransport.eu

 

Žiadosť o vymazanie údajov

Žiadosť o vymazanie údajov

Prosím, vyplňte všetky požadované údaje.

GDPR

V našej spoločnosti sa veľmi dôkladne staráme o bezpečnosť Vašich osobných údajov, berieme vážne Vaše právo na súkromie a ochranu Vašich osobných údajov. Preto by sme Vás radi informovali o nadchádzajúcich legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Dňa 25. mája 2018 vstúpi do platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré výrazne rozvíja a posilňuje Vaše postavenie a Vaše práva ako subjektu údajov. Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) predstavuje právny rámec ochrany osobných údajov platný na celom území EÚ, teda aj na Slovensku.

Toto nové nariadenie ukladá spoločnosti Mirectransport určité zodpovedajúce povinnosti, ktoré s radosťou splníme, pretože pri spracovávaní Vašich osobných údajov spojených s Vašou registráciou vždy konáme v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Preto sme už s predstihom aktualizovali naše Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá zaobchádzania so súbormi cookies, aby boli v súlade s novým nariadením.

Keďže sa menia aj pravidlá poskytovania súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre zasielanie akciových ponúk, radi by sme Vás požiadali, aby ste sa na nižšie uvedenom odkaze do 25.5.2018 zoznámili s aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré okrem iného obsahujú zoznam Vašich zákonných práv a spôsob ich uplatnenia, a tiež aktualizovali svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.


 

Tag: