(+421) 944000417

(+421) 948098418

mirec@mirectransport.eu

 

Žiadosť o vymazanie údajov

Žiadosť o vymazanie údajov

Prosím, vyplňte všetky požadované údaje.

GDPR

Úvod k ochrane a spracúvavaniu osobných údajov spoločnosťou Mirectrans Europe S.r.o

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vynakladáme náležitú starostlivosť, aby vaše osobné údaje boli bezpečne spracúvané. Vaše osobné údaje spracúvame plne v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov a v súlade s nižšie uvedenými zásadami.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Mirectrans Europe S.r.o., IČO : 47989700, DIČ : 2120001631, Szakkayho 1, Košice 04001, Slovenská republika

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania

 1. Realizácia zmluvnej prepravy
 2. Realizácia vystavenia faktúr za prepravu
 3. Poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie týkajúce sa prepravy
 4. Poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie týkajúce  žiadosti o termín prepravy
 5. Poskytnutie informácií na základe žiadosti o zaslanie informačných materiálov
 6. Registrácia k odberu noviniek (zasielanie emailu obsahujúceho newsletter)
 7. E-mailová komunikácia na základe dopytu, alebo ponuky
 8. Vyriešenie požiadavky reklamácie
 9. Poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie o prebiehajúcich marketingových kampaniach, aktuálnych cenových ponukách a ďalších relevantných informáciách
 10. Poskytnutie obchodnej ponuky na výrobky a služby prevádzkovateľa
 11. Zasielanie marketingových informácií priamo súvisiacich so zakúpeným produktom/službou
 12. Prieskum spokojnosti s našimi službami  
 13. Uzavrenie zmluvy na prepravu
 14. Vystavovanie faktúr, alebo pred faktúr
 15. Zasielanie priameho marketingu, prieskumu trhu a spokojnosti zákazníkov 

 

Právne základy spracúvania osobných údajov získaných pre vyššie uvedené účely sú nasledujúce:

 1. zmluva
 2. súhlas pre priamy marketing a prieskum trhu a spokojnosť zákazníkov
 3. oprávnený záujem

Osobné údaje, ktoré spracúvame

 1. Identifikačné a kontaktné údaje (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o preprave);
 2. Lokalizačné údaje – najmä IP adresy, informácie o použitom zariadení, návšteva webových stránok (cookies)

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom našich zamestnancov a ďalej prostredníctvom poverených sprostredkovateľov, najmä prostredníctvom marketingových agentúr, agentúr prieskumu spokojnosti klientov, poskytovateľov IT riešení a softvérov, a to na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, a tiež prostredníctvom subjektov, ktoré sú voči spoločnosti Mirectrans Europe, s.r.o. v kontakte s prepojenými osobami. V rozsahu a pre účely vyššie uvedené je prevádzkovateľ oprávnený predávať tieto osobné údaje iným subjektom patriacim do skupiny Mirectrans Europe, s.r.o. a ich zmluvným sprostredkovateľom, kontrolným orgánom za účelom spracovania technickej dokumentácie, alebo zápisu dôležitých okolností a údajov do technického preukazu vozidla.

Osobné údaje nebudú za žiadnych okolností poskytované do krajín mimo Európsky hospodársky priestor.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Mirec Transport rešpektuje základné práva a slobody dotknutých osôb. GDPR zvyšuje právo na súkromie dotknutej osoby. Podľa tohto nariadenia majú dotknuté osoby právo

 1. byť informované o spracúvaní svojich osobných údajov a mať prístup k nim (právo byť informovaný a právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR)
 2. na opravu svojich nesprávnych osobných údajov (právo na opravu podľa článku 16 GDPR)
 3. na vymazanie svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR)
 4. na obmedzenie spracúvania (právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR)
 5. na získanie svojich osobných údajov (právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR)
 6. namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov alebo realizovania dôležitej úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa článku 21)

pod podmienkou, že sú splnené potrebné zákonné požiadavky.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sa vyžadoval Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, berte na vedomie, že máte právo na odvolanie tohto súhlasu kedykoľvek v budúcnosti bez ohľadu na zákonnosť spracúvania realizovaného na základe súhlasu pred odvolaním tohto súhlasu.

Ak sa domnievate, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnený/á vzniesť námietku, alebo žiadať o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, +421 /2/ 3231 3214, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Uplatnenie svojho práva

Ak chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba alebo odvolať výslovný súhlas, pošlite správu zodpovednej osobe do Mirec Transport a uveďte, ktoré právo chcete uplatniť, aby mohla Mirec Transport podniknúť potrebné ďalšie kroky pre rešpektovanie Vášho práva.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov máte právo uplatniť námietky na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zhromažďovanie, spracúvanie a používanie osobných údajov

(1)

Vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku Mirec Transport, údaje sa uložia do záznamového súboru. Nasledujúce špecifické údaje sa dočasne uložia:

 1. IP číslo počítača, z ktorého prišla požiadavka
 2. názov domény
 3. dátum a čas prístupu
 4. HTTP stavový kód
 5. navštívené stránky
 6. operačný systém a jeho verzia
 7. prehliadač a jeho verzia
 8. rozlíšenie obrazovky

(2)

Pre používanie webových stránok Mirec Transport môže byť potrebné, aby servery  Mirec Transport vložili tzv. cookies (malé textové súbory umiestnené do počítača navštívenou webovou stránkou). Tieto cookies sú používané technickými správcami webovej stránky. Každý návštevník môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal cookies. Všetky návštevníci majú právo odmietnuť cookies. Pokiaľ používateľ nevyjadrí súhlas, žiadne cookies sa neuložia do počítača návštevníka. V tomto prípade sa údaje uložené v cookies neprenesú do Mirec Transport. Funkčnosť špecifických častí webovej stránky môže byť nedostupná, keď sú cookies zakázané.

(3)

Medzi funkcie otvorenej časti stránky patrí kontaktný formulár, "Objednávka prepravy" a vyhľadávanie na stránke. Údaje uvedené v rozsahu požadovanom v kontaktnom formulári, akými sú meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto atď., sú potrebné pre spracovanie Vašej požiadavky. Prenos, predaj alebo iný spôsob prenosu Vašich osobných údajov tretím stranám sa neuskutočňuje.

(4)

Údaje zo záznamového súboru sú anonymne analyzované pre štatistické účely. Štatistické správy sa používajú na vyhodnotenie používania webových stránok Mirec Transport. Najmä poradie, v akom sú stránky navštevované, a spôsob prechádzania medzi nimi. To je za účelom, aby malo Mirec Transport prehľad o použiteľnosti webovej stránky a ako ju možno zlepšiť.

Webová stránka využíva Google Analytics, čo je webová analyzačná služba od spoločnosti Google Inc. (ďalej len ako „Google“). Google používa cookies, na základe ktorých je možné analyzovať vaše používanie webovej stránky. Táto informácia o Vašom používaní tejto webovej stránky, vytvorená súborom cookies (vrátane Vašej IP adresy), je odoslaná na server Google v USA a tam uložená. Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, na vypracovanie správ o aktivitách na webovej stránke pre správcov webovej stránky a na vykonanie ďalších služieb, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu.

Okrem toho Google prenáša tieto informácie tretím stranám, ak je to zo zákona povinné alebo ak nejaká tretia strana spracúva tieto údaje za Google. Google v žiadnom prípade nepriradí vašu IP adresu k iným údajom Google. Môžete sa vyhnúť ukladaniu cookies úpravou príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači; avšak radi by sme zdôraznili, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že Google bude spracúvať zhromaždené údaje o vás spôsobom opísaným predtým a pre účely opísané predtým.

Zasielanie noviniek

Mirec Transport môže zasielať novinky, pokiaľ nedostane odvolanie súhlasu, tým zákazníkom, ktorí predtým súhlasili so zasielaním noviniek na uvedenú emailovú adresu. Databáza pre zasielanie noviniek zahŕňa meno, priezvisko, emailovú adresu a čas daného súhlasu alebo odvolania súhlasu. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas kliknutím na link uvedený v novinkách, poslaním správy na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu Mirec Transport. Databáza pre zasielanie noviniek sa používa iba pre zasielanie noviniek.

Identita a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby / vedúceho ochrany osobných údajov

V prípade, že s nami budete chcieť komunikovať ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Kontaktná osoba : Miroslav Holda

Email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón :  +421 948098418 - SK , +421 944000417 - SK


Musím poskytnúť svoje osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov je však vo väčšine prípadov podmienkou splnenia vašej požiadavky podľa účelu spracúvania. V prípade, že nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov pre daný účel spracúvania, nebudeme schopní vo väčšine prípadov vašu požiadavku spracúvať.

Svoj nesúhlas nám môžete vyjadriť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo priamo v príslušnom kontaktnom formulári. V takom prípade však nebudete následne kontaktovaný.


Ako dlho budú osobné údaje uložené?

 1. Žiadosť o informácie – 3 roky od zaslania žiadosti
 2. Sťažnosť/reklamácia – 9 rokov od vyriešenia sťažnosti/reklamácie
 3. Uzavrenie zmluvy – 10 rokov od dňa uzavretia zmluvy
 4. Súhlas – 10 rokov od udelenia súhlasu

Zabezpečenie osobných údajov

Používame celú radu bezpečnostných opatrení, vrátane šifrovania a nástrojov pre overovanie, aby sme zaistili ochranu a zachovali bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov.

Používame napríklad tieto opatrenia:

 1. Prísne obmedzený osobný prístup len pre špecifikované účely  
 2. Šifrovanie osobných údajov
 3. Inštalácia aktívnych internetových firewallov, ktoré znemožňujú neoprávnený prístup k systému internetovej stránky, databázam, alebo iným sub sytémom.

Cookies

Cookie je textový súbor, ktorý každá navštívená webová stránka odosiela do prehliadača užívateľa. Súbor cookie umožňuje webovej stránke zaznamenávať informácie o návšteve užívateľa, napríklad užívateľské nastavenie či preferovaný jazyk. Cieľom využívania súborov cookies je okrem iného maximálne uľahčiť a spríjemniť užívateľský zážitok pri prechádzaní webových stránok a to i návštev budúcich. Súbory cookies sú preto veľmi dôležité, bez ich používania by bolo prechádzanie webu omnoho zložitejšie a užívateľsky menej príjemné. Súbory cookies nám slúžia primárne k tomu, aby sme vám mohli poskytnúť optimálnu službu a predovšetkým individualizovaný obsah, neumožňujú však identifikáciu fyzickej osoby.


Prečítajte si viac o typoch súborov cookie, ktoré naša spoločnosť používa, a o tom, ako  tieto súbory cookie využívame napr. v reklame a o tom ako si ich môžte sami spravovať podľa Vášho uváženia. 

Tag: