(+421) 944000417

(+421) 948098418

mirec@mirectransport.eu

 

Ochrana osobných údajov

Toto vyhlásenie podrobne vysvetľuje ako "mirectransport.eu" používajú akékoľvek Vaše údaje zhromaždené počas každej Vašej návštevy na našich stránkach.

Osobné údaje:
Vaše osobné údaje sú zhromažďované dvoma spôsobmi. Prvým pri vstupe na "mirectransport.eu" je ten  že náš systém stránok vytvorí určitý počet "cookies", čo sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté a uložené v dočasných súboroch vášho internetového prehliadača. Prvé dve "cookies" obsahujú len užívateľské-ID (user-ID) a anonymný identifikátor "session", ktoré Vám automaticky priradí systém stránok. Tretí súbor "cookie" sa vytvorí, akonáhle začnete prechádzať medzi stránkami na "mirectransport.eu", a je používaný na ukladanie napríklad témy ktoré ste už prečítali, čo vedie k zvýšeniu  komfortu pohybu po stránke.

Cookies:
Môžeme tiež vytvárať "cookies"súbory, ktoré sú mimo systému stránky, počas prehliadania "mirectransport.eu", ale tieto sú mimo rámec tohto dokumentu, ktorý sa zaoberá len súbormi, ktoré vytvoril systém stránok. Druhá možnosť ako môžme zhromažďovať Vaše osobné údaje, je  odoslanie týchto údajov nám prostredníctvom kontaktného formulára stránok, alebo iných častí stránok. Toto môže zahŕňať: Vaše meno, Vaše užívateľské meno, dátum registrácie na "mirectransport.eu", Vaše odoslané príspevky buďto prostredníctvom kontaktného formulára alebo objednávkového formulára alebo Vašou  Vašu IP adresou ktorá je nám doručená prostredníctvom týchto formulárov. V žiadnom prípade nezaznamenávame a neukladáme Vaše prihlasovacie heslo ! Údaj s heslom je umiestnený v databáze v šifrovanej HASH podobe a je prakticky nečitateľný.

Čo zaznamenávame :

1. Vaše meno a priezvisko

2. Vašu emailovú adresu

3. Vašu  korešpondenčnú adresu

4. Vaše telefónne číslo

5. Vašu doručovaciu adresu

6. Názov a typ odosielacieho zariadenia

7. IP adresu odosielacieho zariadenia

8. Operačný systém odosielacieho zariadenia

9. Názov prehliadača, ktorý zariadenie používa

Funkcia „Do not track“ (nesledovať) :

„Do not track“ je funkcia, ktorá návštevníkom umožňuje rozhodnúť sa, že nechcú, aby ich aktivity na webovej stránke boli sledované bez ohľadu na účel sledovania vrátane analytických služieb, reklamných sietí a sociálnych platforiem. Ako si aktivovať funkciu „Do not track me“ vo Vašom prehliadači, zistíte kliknutím na odkaz nižšie podľa typu aký prehliadač je nainštalovaný bo Vašom počítači:

Spoločnosť mirectranspor.eu rešpektuje preferencie návštevníkov a nebude sledovať aktivitu tých návštevníkov, ktorí si aktivovali funkciu „Nesledovať moju aktivitu“ vo svojich internetových prehliadačoch. 

Možný je jeden z týchto prípadov:

  •  ak je funkcia „Do not track me“ aktivovaná, aktivita návštevníka sa nebude sledovať. Toto je doplnková funkcia k mechanizmu opt-out a súborom cookie,
  •  ak návštevník nemá aktivovanú funkciu „Do not track me“ a klikne na možnosť opt-out, súbor cookie „piwik_ignore“ sa uloží v prehliadači. Aktivita všetkých návštevníkov s ignore cookie sa nebude sledovať;
  • ak návštevník deaktivuje všetky súbory cookie zo svojho prehliadača, jeho aktivita sa naďalej sleduje, ale údaje, ktoré sa ho týkajú, sú menej presné.


Registrácia :
Váš účet bude obsahovať prinajmenšom užívateľské meno a osobné heslo používané pri prihlasovaní do Vášho účtu, a osobnú a platnú e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje pre Váš účet na "mirectransport.eu" sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a dát, ktoré sú platné v krajine kde sídlime. Akékoľvek iné informácie požadované od "mirectransport.eu" mimo Vášho užívateľského mena, alebo Vášho e-mailu pri registrácii neuschovávame a zároveň k nim ani nemáme priamy prístup, nakoľko sú šifrované bezpečnostným reťazcom HASH (kombinácia malých a veľkých písmen a čísiel)! Vo všetkých prípadoch sa máte možnosť rozhodnúť, či chcete aby boli tieto informácie verejne zobraziteľné. Ďalej vo Vašom účte alebo v danej časti stránok máte možnosť zakázať alebo povoliť automatické generovanie e-mailov zo stránok "mirectransport.eu"  na váš e-mail z našich stránok. Každá nami odoslaná správa obsahuje aktívny odkaz s unikátnym kódom pre odhlásenie odberu takýchto správ - stačí naň kliknúť, a postupovať podľa vyobrazených informácií na stránke.

Ochrana účtu:
Vaše heslo je šifrované (jednosmerný hash) pre zaistenie jeho bezpečnosti. Napriek tomu nie je odporúčané používať rovnaké heslo na ďalších stránkach. Vaše heslo je možnosťou pre prístup k vášmu účtu na "mirectransport.eu", takže si ho starostlivo uschovajte a v žiadnom prípade ho neposkytujte ďalším osobám ! NEZABÚDAJTE stránky "mirectransport.eu" od Vás NIKDY NEBUDÚ POŽADOVAŤ VAŠE HESLO. Ak niečo také zistíte OKAMŽITE NÁS INFORMUJTE! V prípade, že by ste zabudli vaše heslo k Vášmu účtu, môžete použiť funkciu "Zabudol som svoje heslo" poskytovanou systémom stránok. Tento proces bude od Vás vyžadovať vloženie Vášho používateľského mena a Vášho e-mailu, potom systém stránky vygeneruje automaticky nové a unikátne  heslo a zašle vám ho, aby ste sa mohli prihlásiť k svojmu účtu. Po úspešnom prihlásení sa, si môžte toto heslo kedykoľvek zmeniť podľa svojej potreby. Všetky Vami odosielané údaje sú na našej strane chránené bezpečnostným certifikátom tak, aby nebolo možné ich zachytenie a neoprávnená manipulácia s nimi.

 V súčasnej dobe nieje možnosť registrácie užívateľského účtu dostupná 

Dátum aktualizácie : 29.10.2017 - 16:24 CET

 

Mirectransport.eu website reputation

 

Tag: